maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  sản phẩm Ceia của Ý  >> Cung cấp cổng từ CEIA HI-PE Multi Zone

sản phẩm Ceia của Ý

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

SECURITY Detection - HI-PE Multi Zone

High Performance Walk-Through Multi-Zone Metal Detector

Accurate Detection of magnetic, non-magnetic and mixed-alloy metal weapons

High Discrimination and Throughput

Exceptional Immunity to environmental interferences

Unmatched Reliability

Rapid Installation

HI-PE Multi Zone is the basic model in this series, and is characterised by being extremely easy to install and use, and by high levels of reliability and immunity to interference from external electromagnetic sources.

Accurate Detection

Capable of detecting a wide range of threat objects composed of magnetic, non-magnetic metals and mixed alloys

Quick, accurate analysis of all parts of the body of people in transit, from the shoe level to the crossbar

The HI-PE is a high performance walk-through Multi-Zone Metal Detector which meets all International Security Standards. A “height on person” display actually indicates, by means of illuminated LED’s, the position of the weapon on the person.

The HI-PE allows a high level of discrimination between significant metal masses, such as the weapons which are to be detected, and personal metal effects. Exceptional immunity to environmental interferences makes it easy to use even when electrical noise is encountered. The detection capability is independent of the transit speed.

Breakthrough Value

Superior CEIA reliability slashes total cost of ownership. The overall system is characterized by sturdy, reliable electronic and mechanical construction, and ease of installation.

No periodic re-calibration and preventive maintenance required
Cổng Từ HI-PE Multi Zone

Bộ dò kim loại qua nhiều khu vực thông qua Walk-Through Hiệu suất cao

Phát hiện chính xác vũ khí bằng kim loại có từ tính, không từ tính và hợp kim hợp kim

Phân biệt và Thông lượng cao

Miễn trừ khỏi các nhiễu môi trường

Độ tin cậy chưa từng sánh

Nhanh chóng cài đặt

HI-PE Multi Zone là mô hình cơ bản trong loạt bài này, và được đặc trưng bởi rất dễ cài đặt và sử dụng, và bởi độ tin cậy cao và miễn dịch để can thiệp từ các nguồn điện từ bên ngoài.

Phát hiện chính xác

Có khả năng phát hiện một loạt các vật thể nguy hiểm bao gồm các kim loại từ tính, không từ tính và các hợp kim hỗn hợp

Nhanh, chính xác phân tích tất cả các bộ phận của cơ thể người đang vận chuyển, từ mức giày đến thanh ngang

HI-PE là một máy dò kim loại đa khu vực có khả năng đi bộ cao đạt được tất cả các tiêu chuẩn an ninh quốc tế. Một màn hình hiển thị "chiều cao trên người" thực sự chỉ ra, bằng đèn LED chiếu sáng, vị trí của vũ khí trên người.

HI-PE cho phép phân biệt cao giữa khối lượng kim loại đáng kể, chẳng hạn như vũ khí sẽ được phát hiện, và các hiệu ứng kim loại cá nhân. Sự miễn dịch ngoại lệ đối với nhiễu môi trường làm cho nó dễ sử dụng ngay cả khi gặp phải tiếng ồn điện. Khả năng phát hiện độc lập với tốc độ vận chuyển.

Giá trị đột phá

Độ tin cậy cao của CEIA giảm tổng chi phí sở hữu. Hệ thống tổng thể được đặc trưng bởi cấu trúc điện tử và cơ học vững chắc, chắc chắn và dễ lắp đặt.

Không yêu cầu hiệu chuẩn lại định kỳ và bảo trì dự phòng

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook