maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  sản phẩm Ceia của Ý  >> Cung cấp cổng từ CEIA HI-PE/CF Mobile

sản phẩm Ceia của Ý

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

HI-PE/CF Mobile

High Throughput, high mobility Walk-Through Metal Detector

Light, robust, easy to transport and install

Cellular-Free technology: elimination of nuisance alarms in General Public applications

Minimum floor space required

Direct selection of the Security Level (IS function)

Acoustic and Visual Signalling

Water resistant, suitable for indoor and outdoor use

Completely modular: quick installation without tools

No Maintenance required

Transport Bag Benefits: Protects the Metal Detector during transport and storage; Facilitates moving of the Metal Detector; Includes all parts and accessories; Minimizes storage space

Portable Walk-Through Metal Detector with Transport Bag and no tools required for assembling; ideal for rental and portable use.

Metal detector main features

Immediate selection of International Security Standards

Detection of magnetic, non-magnetic and mixed alloy metal weapons

All functions programmable and controlled by a microprocessor

Programming via built-in keypad and display or RS-232 serial connection to Remote Control Unit (RCU2), a PC or a computer network

Programming access protected by hardware key

High speed of detection

Very high immunity to electromagnetic and mechanical interference

Multiple installations: automatic synchronization between two or more metal detectors with a reciprocal distance of down to 5 cm without the use of cables

Control unit incorporated into the detector

Professional high integration and reliable electronics

No initial or periodic calibration

Easy maintenance: modular control unit for a rapid replacement

Installation data

Power supply: 90 ÷ 264 Vac, 47 ÷ 63 Hz, 40 VA

Operating temperature: -20°C to 70°C

Storage temperature: -35°C to 70°C

Relative humidity: 0 to 95% (without condensation)

Metal detector set weight: 35.6 kg

Complete set weight: 50 kg

Alarm modes

Visible signals

High intensity display

Green and red metering signals proportional to the mass of the object detected

Audible signals

High acoustic intensity alarm signal

Volume and tone of alarm signal can be programmed

Certification and Conformity

Complies with Regulations relating to pacemakers, defibrillators or other vital support systems, pregnant women and magnetic storage media (floppy disks, audio cassettes, video cassettes and similar)

Conforms to the current International Security Standards for Walk-Through Metal Detectors

Complies with EC Regulations and International Standards relating to Electrical Safety and Electromagnetic Compatibility (EMC)

Bag construction

Antishock construction

Filling foam composition

Integrated wheels

External covering in black high durability cordura

Eight high resistance handles

Easy zipper closure

Extremely light Weight

Dimensions: 213 cm x 61 cm x 36 cm (LxDxH)Cung cấp cổng từ CEIA HI-PE/CF Mobile

Thông lượng cao, tính di động cao Walk-Through Metal Detector

Ánh sáng, mạnh mẽ, dễ vận chuyển và lắp đặt

Công nghệ không có tế bào: loại bỏ báo động gây phiền nhiễu trong các ứng dụng Công cộng chung

Yêu cầu diện tích sàn tối thiểu

Lựa chọn trực tiếp Cấp độ An ninh (chức năng IS)

Âm thanh và Visual Signaling

Chống nước, thích hợp cho việc sử dụng trong nhà và ngoài trời

Hoàn toàn modular: nhanh chóng cài đặt mà không có công cụ

Không yêu cầu bảo trì

Lợi ích của túi vận chuyển: Bảo vệ máy dò kim loại trong quá trình vận chuyển và lưu kho; Tạo điều kiện di chuyển của Máy dò kim loại; Bao gồm tất cả các bộ phận và phụ kiện; Giảm thiểu không gian lưu trữ

Máy dò kim loại di động đi kèm với túi vận chuyển và không có dụng cụ cần thiết để lắp ráp; lý tưởng cho thuê và sử dụng di động.

Các tính năng chính của máy dò kim loại

Lựa chọn sớm các tiêu chuẩn an ninh quốc tế

Phát hiện các vũ khí bằng kim loại có từ tính, phi từ tính và hỗn hợp hợp kim

Tất cả các chức năng lập trình và kiểm soát bởi một bộ vi xử lý

Lập trình bằng bàn phím và màn hình hiển thị hoặc kết nối RS-232 với bộ điều khiển từ xa (RCU2), máy tính cá nhân hoặc mạng máy tính

Truy cập lập trình được bảo vệ bởi khóa phần cứng

Tốc độ phát hiện cao

Rất cao khả năng miễn dịch để can thiệp điện từ và cơ khí

Nhiều cài đặt: tự động đồng bộ hóa giữa hai hoặc nhiều máy dò kim loại có khoảng cách đối ứng xuống đến 5 cm mà không cần sử dụng cáp

Bộ điều khiển kết hợp vào máy dò

Tích hợp chuyên nghiệp cao và thiết bị điện tử đáng tin cậy

Không có hiệu chuẩn ban đầu hoặc định kỳ

Bảo trì dễ dàng: bộ phận điều khiển mô đun để thay thế nhanh chóng

Dữ liệu cài đặt

Nguồn cung cấp: 90 ÷ 264 Vac, 47 ÷ 63 Hz, 40 VA

Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến 70 ° C

Nhiệt độ bảo quản: -35 ° C đến 70 ° C

Độ ẩm tương đối: từ 0 đến 95% (không ngưng tụ)

Trọng lượng máy dò kim loại: 35,6 kg

Khối lượng hoàn thành: 50 kg

Chế độ cảnh báo

Tín hiệu nhìn thấy được

Hiển thị cường độ cao

Các tín hiệu đo sáng màu xanh lá cây và đỏ tỷ lệ với khối lượng của vật thể được phát hiện

Tín hiệu âm thanh

Tín hiệu báo hiệu cường độ âm thanh cao

Khối lượng và âm thanh của tín hiệu báo động có thể được lập trình

Chứng nhận và sự phù hợp

Phù hợp với các quy định liên quan đến máy điều hòa nhịp tim, máy khử rung tim hoặc các hệ thống hỗ trợ quan trọng khác, phụ nữ có thai và phương tiện lưu trữ từ tính (đĩa mềm, băng cassette, băng video và các loại tương tự)

Phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế hiện hành cho các máy dò kim loại qua đường đi

Phù hợp với Quy định của EC và các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn điện và tương thích điện từ (EMC)

Xây dựng túi

Xây dựng Antishock

Thành phần bọt xốp

Bánh xe tích hợp

Bên ngoài phủ trong màu đen cao độ bền cordura

Tám bộ phận chống đỡ cao

Dễ dàng khóa dây kéo

Trọng lượng cực kỳ nhẹ

Kích thước: 213 cm x 61 cm x 36 cm (LxDxH)

 

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook