maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  sản phẩm Ceia của Ý  >> Cung cấp cổng từ CEIA PMD2 Plus

sản phẩm Ceia của Ý

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

PMD2 Plus

Enhanced Walk-Through Multi-Zone Metal Detector

Superior Detection and Throughput

Very High Discrimination of Non-Threat Items

Compliant with the strictest Security Standards for weapons detection

60 localization zones: 20 vertical, 3 lateral

Column and Panel versions

Unmatched Reliability

Rapid Installation

The PMD2 Plus is a zonal Metal Detector characterised by excellent discrimination towards metal personal effects, even when set to high security levels. Thanks to its advanced technology, the PMD2 Plus is a Metal Detector which allows accurate pinpointing of weapons in transit and a high flow rate

Detection Features

Capability to detect the full range of metal weapon threats even within body cavities.

Met-Identity technology for Identification of Threat Composition. The most advanced Security Standards require detection of all ferrous and non-ferrous metal weapons and of those constructed in special nonmagnetic alloys. The PMD2 Plus detects firearms and knives of this type, even when they are hidden within body cavities, and accurately indicates the position of the threat, its intensity and its prevalent composition. Inspection personnel thereby acquire thorough knowledge of the metal item and can act, according to procedures, with maximum effectiveness and security.

60 pinpointing zones with high resolution & precision: 20 Vertical, 3 Lateral.

Unique Alarm Signaling

4 Multi-Zone Display Bars, each programmable as entry Stop/Go and/or local alarm indication.

High visibility of the control unit and the zone indication independent from the operator position and the installation environment. Accurate signaling is essential for best operation and flow management. The PMD2 Plus provides the user with fully-programmable signaling. Both entry-points can indicate with a high level of accuracy, even simultaneously, the vertical and lateral areas of transit of the threats detected, and can also be configured as ’traffic lights’ to control transits through the detector.

Flexible Acoustic Alarm Signaling System: 10 Continuous and Pulsed Tones. 34 Special Sounds.

10 Acoustic Intensity Levels. A complete acoustic alarm system allows personalization of the alarm tones and intensities, with a wide choice of continuous, pulsed and special tones at different levels of intensity. The wide volume control dynamic allows operation even in very noisy environments.

Very High Precision Transit Counter: In-Bound Transits, Out-Bound Transits, Alarm Rate, Automatic Compensation for repeated transits of the same person. The metal detector provides an automatic count of the people passing through the access point in both directions and the related nuisance alarm percentage.

Unmatched Throughput

Cutting-edge discrimination technology allows personal effects to be ignored, creating rapid transit flow. The transit volume magnetic scanning system, invented by CEIA and applied since production of the first zonal Metal Detectors in 1986, allows state-of-the-art detection and discrimination results. The PMD2 Plus has an extremely low nuisance alarm rate even at the strictest Security Levels requested today, and therefore allows high transit flow rates and the minimum need for intervention by inspection personnel.

Most Powerful and Versatile Security Features

Up to 50 built-in Security Programs: Up to 30 International Standards, Up to 20 Customizable Levels. Setting the Security Levels could not be easier and more versatile than in the PMD2 Plus. Users can choose directly from the known International Standards or request implementation of a Standard personalized to their own requirements. Users can also create their own work program and save it in internal memory.

Chip Card system for fast, simple and secure parameter changes (i.e. alarm volume and tone, counter reading, etc.) and security level selection. One unique characteristic of the CEIA metal detectors is the chip-card system, which allows Security Management to set the Security Level quickly, reliably and without having to program the device in any way.

Any security standard can be enhanced with selectable random alarm probability.

Rapid Installation

One touch guided automatic installation (OTS). Innovative function assisting the installation through an automatic step-by-step procedure.

Continuous self diagnostics assures monitored performance reliability.

Features

PMD2Plus/PZ

Gate - Shape

Panel

Compliant with the strictest detection and discrimination standards for EMDs (Enhanced Metal Detectors) Standard

4 display bars each programmable as zone indicators and/or pacing lights Standard

60 localization zones (20 vertical x 3 lateral) with left, center and right indication Standard

Chip Card Reader Standard

Bluetooth, infrared and RS-232 communication Standard

3-Level Password and hardware key access protection Standard

Met-Identity technology (separate Ferrous and Non-Ferrous alarm signaling) Standard

One Touch Automatic Self Installation (OTS) Standard

Automatic Operation
Cung cấp cổng từ CEIA PMD2 Plus

Bộ dò kim loại qua nhiều khu vực được cải tiến

Phát hiện và thông lượng cao cấp

Phân biệt đối xử các mục không đe doạ rất cao

Phù hợp với Tiêu chuẩn An ninh nghiêm ngặt nhất để phát hiện vũ khí

60 vùng bản địa hóa: 20 dọc, 3 mặt

Các phiên bản Cột và Bảng

Độ tin cậy chưa từng sánh

Nhanh chóng cài đặt

PMD2 Plus là một máy dò kim loại vùng có đặc tính phân biệt tuyệt vời đối với các hiệu ứng cá nhân bằng kim loại, thậm chí khi đặt ở mức an ninh cao. Nhờ công nghệ tiên tiến của nó, PMD2 Plus là một máy dò kim loại cho phép xác định chính xác các vũ khí trong quá trình vận chuyển và một tốc độ dòng chảy cao

Tính năng phát hiện

Khả năng phát hiện đầy đủ các mối đe dọa vũ khí bằng kim loại thậm chí trong sâu răng.

Met-Identity công nghệ để xác định các tác động đe dọa. Các tiêu chuẩn an ninh tiên tiến nhất đòi hỏi phải phát hiện tất cả các loại vũ khí bằng sắt và phi kim loại màu và của những chiếc được chế tạo bằng các hợp kim không từ đặc biệt. PMD2 Plus phát hiện vũ khí và dao dạng này, ngay cả khi chúng được giấu trong các lỗ sâu cơ thể, và xác định chính xác vị trí của mối đe dọa, cường độ và thành phần phổ biến của nó. Nhân viên kiểm tra do đó có được kiến ​​thức toàn diện về các mặt hàng kim loại và có thể hành động, theo thủ tục, với hiệu quả tối đa và an ninh.

60 khu pinpointing với độ phân giải và độ chính xác cao: 20 dọc, 3 bên.

Tín hiệu báo hiệu độc đáo

4 thanh hiển thị đa vùng, mỗi vị trí có thể lập trình như mục Stop / Go và / hoặc chỉ báo báo động địa phương.

Khả năng hiển thị cao của bộ điều khiển và chỉ thị khu vực độc lập với vị trí điều hành và môi trường lắp đặt. Sự báo hiệu chính xác là cần thiết để vận hành và quản lý dòng chảy tốt nhất. PMD2 Plus cung cấp cho người sử dụng tín hiệu báo hiệu đầy đủ. Cả hai điểm nhập cảnh đều có thể chỉ ra mức độ chính xác cao, thậm chí đồng thời, các khu vực dọc và ngang của quá cảnh các mối đe dọa được phát hiện và cũng có thể được cấu hình như các đèn giao thông để kiểm soát các chuyến xuyên qua máy dò.

Hệ thống báo hiệu âm báo động linh hoạt: 10 âm liên tục và xung. 34 Âm thanh đặc biệt.

10 mức độ cường độ âm thanh. Một hệ thống báo động âm thanh hoàn chỉnh cho phép cá nhân hóa các âm thanh báo động và cường độ, với một sự lựa chọn rộng các loại nhạc liên tục, xung và đặc biệt ở các mức cường độ khác nhau. Khối lượng kiểm soát động cho phép hoạt động ngay cả trong môi trường rất ồn ào.

Rất chính xác cao Transit Lượt truy cập: In-Bound Transits, Out-Bound Transits, Alarm Rate, tự động bồi thường cho transits lặp đi lặp lại của cùng một người. Máy dò kim loại cung cấp số đếm tự động của người đi qua điểm truy cập theo cả hai hướng và phần trăm báo động phiền toái liên quan.

Không vượt qua

Công nghệ phân biệt tiên tiến cho phép bỏ qua các hiệu ứng cá nhân, tạo ra lưu lượng vận chuyển nhanh. Hệ thống quét từ tính khối lượng, được CEIA phát minh ra và được áp dụng từ khi sản xuất máy dò kim loại vùng đầu tiên vào năm 1986, cho phép phát hiện và phân biệt các kết quả phân biệt. PMD2 Plus có mức báo động phiền phức cực kỳ thấp thậm chí ở mức độ an ninh nghiêm ngặt được yêu cầu ngày hôm nay, và do đó cho phép tỷ lệ dòng chảy quá cảnh cao và nhu cầu tối thiểu cho sự can thiệp của nhân viên kiểm tra.

Tính năng bảo mật mạnh mẽ và linh hoạt nhất

Lên đến 50 chương trình an ninh được cài đặt sẵn: Tối đa 30 tiêu chuẩn quốc tế, lên đến 20 mức tùy biến. Thiết lập Mức Bảo mật không thể dễ dàng và linh hoạt hơn trong PMD2 Plus. Người dùng có thể lựa chọn trực tiếp từ các tiêu chuẩn quốc tế đã biết hoặc yêu cầu thực hiện Tiêu chuẩn được cá nhân hoá theo yêu cầu riêng của họ. Người dùng cũng có thể tạo ra chương trình làm việc của riêng mình và lưu nó trong bộ nhớ trong.

Hệ thống Chip Card giúp thay đổi các thông số nhanh, đơn giản và an toàn (tức là âm lượng và âm báo, đọc số, vv) và lựa chọn mức độ bảo mật. Một đặc điểm duy nhất của máy dò kim loại CEIA là hệ thống thẻ chip, cho phép Quản lý an ninh thiết lập Mức An ninh một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và không cần phải lập trình cho thiết bị bằng bất cứ cách nào.

Bất kỳ tiêu chuẩn an ninh nào cũng có thể được tăng cường với xác suất xác suất báo động ngẫu nhiên.

Nhanh chóng cài đặt

Một chạm hướng dẫn cài đặt tự động (OTS). Chức năng đổi mới hỗ trợ cài đặt thông qua thủ tục tự động từng bước.

Tự chẩn đoán liên tục đảm bảo độ tin cậy của hoạt động được giám sát.

Tính năng, đặc điểm

PMD2Plus / PZ

Cổng - Hình dạng

Bảng

Tuân thủ các tiêu chuẩn phát hiện và phân biệt đối xử nghiêm ngặt đối với các tiêu chuẩn EMDs (Enhanced Metal Detectors)

4 thanh hiển thị mỗi chương trình có thể lập trình như các chỉ báo khu vực và / hoặc đèn nhịp Tiêu chuẩn

60 khu vực nội địa hóa (20 dọc x 3 bên) với dấu hiệu trái, trung tâm và bên phải Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn thẻ chip

Kết nối Bluetooth, hồng ngoại và RS-232

Mật khẩu bảo vệ quyền truy cập khóa mật khẩu và phần cứng 3 cấp Standard

Met-Identity công nghệ (riêng Ferrous và Non-Ferrous báo hiệu tín hiệu) Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn tự động cài đặt tự động One Touch (OTS)

Hoạt động tự động

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook