maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  sản phẩm Ceia của Ý  >> Cung cấp cổng từ CEIA PMD2 Plus/EZHD

sản phẩm Ceia của Ý

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

PMD2 Plus/EZHD

Elliptic, Multi-Zone and Heavy Duty Walk-Through Metal Detector

Superior Detection and Throughput

Very High Discrimination of Non-Threat Items

60 localization zones: 20 vertical; 3 lateral

Aesthetic, Unobtrusive and Light Weight

Rapid Installation: no tools required for assembly

Weather Resistant: IP 65 protection

Compliant with the strictest Security Standards for weapons detection

Strict requirements and detection needs call for security checkpoints to perform efficiently even under very challenging conditions. Choosing the right metal detector is essential. Key considerations include identifying: the size and composition of the items to detect (Security Level), items and levels of personal effects to ignore (Discrimination), the number of people that will be passing through the checkpoint (Throughput). These characteristics must even be obtained in environments with electrical and mechanical noise, therefore the walk-through metal detector must present excellent immunity (Immunity). The PMD2 Plus/EZHD is ideal for outdoor events or checkpoint locations that move frequently and features tool-free installation, weather-resistant protection (IP 65) and ease of system use for screening personnel.

Detection Features

Capability to detect the full range of metal weapon threats even within body cavities.

Met-Identity technology for Identification of Threat Composition. The most advanced Security Standards require detection of all ferrous and non-ferrous metal weapons and of those constructed in special non-magnetic alloys. The PMD2 Plus/EZHD detects firearms and knives of this type, even when they are hidden within body cavities, and accurately indicate the position of the threat, its intensity and its prevalent composition. Inspection personnel thereby acquire thorough knowledge of the metal item and can act, according to procedures, with maximum effectiveness and security.

60 pinpointing zones with high resolution & precision: 20 Vertical; 3 Lateral.

Unique Alarm Signalling

4 Multi-Zone Display Bars, each programmable as entry Stop/Go and/or local alarm indication.

High visibility of the control unit and the zone indication independent from the operator position and the installation environment. Accurate signaling is essential for best operation and flow management. The PMD2 Plus/EZHD provides the user with fully-programmable signaling. Both entry-points can indicate with a high level of accuracy, even simultaneously, the vertical and lateral areas of transit of the threats detected, and can also be configured as ’traffic lights’ to control transits through the detector.

Flexible Acoustic Alarm Signaling System: 10 Continuous and Pulsed Tones; 34 Special Sounds

10 Acoustic Intensity Levels. A complete acoustic alarm system allows personalization of the alarm tones and intensities, with a wide choice of continuous, pulsed and special tones at different levels of intensity. The wide volume control dynamic allows operation even in very noisy environments.

Very High Precision Transit Counter: In-Bound Transits; Out-Bound Transits; Alarm Rate; Automatic Compensation for repeated transits of the same person. The Metal Detector provides an automatic count of the people passing through the access point in both directions and the related nuisance alarm percentage.

Unmatched Throughput

Cutting-edge discrimination technology allows personal effects to be ignored, creating rapid transit flow. The transit volume magnetic scanning system, invented by CEIA and applied since production of the first zonal Metal Detectors in 1986, allows state-of-the-art detection and discrimination results. The PMD2 Plus/EZHD has an extremely low nuisance alarm rate even at the strictest Security Levels requested today, and therefore allows high transit flow rates and the minimum need for intervention by inspection personnel.

Most Powerful and Versatile Security Features

Up to 50 built-in Security Programs: Up to 30 International Standards; Up to 20 Customizable Levels. Setting the Security Levels could not be easier and more versatile than in the PMD2 Plus/EZHD. Users can choose directly from the known International Standards or request implementation of a Standard personalized to their own requirements. Users can also create their own work program and save it in internal memory provided for the purpose.

Chip Card system for fast, simple and secure parameter changes (i.e. alarm volume and tone, counter reading, etc...) and security level selection. One unique characteristic of the CEIA Metal Detectors is the chipcard system, which allows the Head of Security to set the Security Level quickly, reliably and without having to program the device in any way.

Any security standard can be enhanced with selectable random alarm probability.

Communication Capabilities

Extended communication capabilities including data networking for alarm and status supervision through wireless TCP /IP . The PMD2 Plus/EZHD can be fitted with the AP
Cung cấp cổng từ CEIA PMD2 Plus/EZHD

Máy dò kim loại hình Elliptic, Đa vùng và Máy phát hiện kim loại nặng

Phát hiện và thông lượng cao cấp

Phân biệt đối xử các mục không đe doạ rất cao

60 khu vực nội địa hóa: 20 dọc; 3 bên

Thẩm mỹ, Không phô trương và Trọng lượng nhẹ

Nhanh chóng cài đặt: không có công cụ cần thiết cho lắp ráp

Khả năng chịu thời tiết: Bảo vệ IP 65

Phù hợp với Tiêu chuẩn An ninh nghiêm ngặt nhất để phát hiện vũ khí

Các yêu cầu nghiêm ngặt và nhu cầu phát hiện yêu cầu các điểm kiểm tra an ninh thực hiện hiệu quả ngay cả trong những điều kiện rất thách thức. Chọn đúng máy dò kim loại là cần thiết. Các yếu tố chính bao gồm xác định: kích cỡ và thành phần của các mục để phát hiện (Cấp độ An ninh), các hạng mục và mức độ của các hiệu ứng cá nhân để bỏ qua (Phân biệt đối xử), số người sẽ đi qua trạm kiểm soát (thông qua). Các đặc tính này thậm chí phải được thu được trong môi trường có tiếng ồn điện và cơ khí, do đó máy dò kim loại đi qua phải có khả năng miễn dịch tuyệt vời (Miễn dịch). PMD2 Plus / EZHD lý tưởng cho các sự kiện ngoài trời hoặc trạm kiểm soát di chuyển thường xuyên và các tính năng cài đặt công cụ miễn phí, bảo vệ thời tiết (IP 65) và dễ sử dụng hệ thống cho nhân viên sàng lọc.

Tính năng phát hiện

Khả năng phát hiện đầy đủ các mối đe dọa vũ khí bằng kim loại thậm chí trong sâu răng.

Met-Identity công nghệ để xác định các tác động đe dọa. Các tiêu chuẩn an toàn tiên tiến nhất đòi hỏi phải phát hiện tất cả các loại vũ khí bằng sắt và phi kim loại màu và của những chiếc được chế tạo bằng các hợp kim không hợp kim đặc biệt. PMD2 Plus / EZHD phát hiện vũ khí và dao dạng này, ngay cả khi chúng được giấu trong các lỗ sâu cơ thể, và chỉ ra chính xác vị trí mối đe dọa, cường độ và thành phần phổ biến của nó. Nhân viên kiểm tra do đó có được kiến ​​thức toàn diện về các mặt hàng kim loại và có thể hành động, theo thủ tục, với hiệu quả tối đa và an ninh.

60 khu pinpointing có độ phân giải và độ chính xác cao: 20 dọc; 3 Bên.

Tín hiệu báo hiệu độc đáo

4 thanh hiển thị đa vùng, mỗi vị trí có thể lập trình như mục Stop / Go và / hoặc chỉ báo báo động địa phương.

Khả năng hiển thị cao của bộ điều khiển và chỉ thị khu vực độc lập với vị trí điều hành và môi trường lắp đặt. Sự báo hiệu chính xác là cần thiết để vận hành và quản lý dòng chảy tốt nhất. PMD2 Plus / EZHD cung cấp cho người sử dụng với tín hiệu lập trình đầy đủ. Cả hai điểm nhập cảnh đều có thể chỉ ra mức độ chính xác cao, thậm chí đồng thời, các khu vực dọc và ngang của quá cảnh các mối đe dọa được phát hiện và cũng có thể được cấu hình như các đèn giao thông để kiểm soát các chuyến xuyên qua máy dò.

Hệ thống báo hiệu báo động âm thanh linh hoạt: 10 âm liên tục và xung; 34 âm thanh đặc biệt

10 mức độ cường độ âm thanh. Một hệ thống báo động âm thanh hoàn chỉnh cho phép cá nhân hóa các âm thanh báo động và cường độ, với một sự lựa chọn rộng các loại nhạc liên tục, xung và đặc biệt ở các mức cường độ khác nhau. Khối lượng kiểm soát động cho phép hoạt động ngay cả trong môi trường rất ồn ào.

Rất chính xác cao quá cảnh truy cập: Trong-ràng buộc Transits; Chuyển tuyến ngoài; Tốc độ báo động; Tự động Bồi thường cho các chuyến đi quá cảnh lặp đi lặp lại của cùng một người. Máy dò kim loại cung cấp tính tự động của người đi qua điểm truy cập theo cả hai hướng và tỷ lệ phần trăm báo động phiền toái liên quan.

Không vượt qua

Công nghệ phân biệt tiên tiến cho phép bỏ qua các hiệu ứng cá nhân, tạo ra lưu lượng vận chuyển nhanh. Hệ thống quét từ tính khối lượng, được CEIA phát minh ra và được áp dụng từ khi sản xuất máy dò kim loại vùng đầu tiên vào năm 1986, cho phép phát hiện và phân biệt các kết quả phân biệt. PMD2 Plus / EZHD có tỷ lệ báo động phiền hà rất thấp ngay cả ở mức độ an ninh nghiêm ngặt được yêu cầu ngày hôm nay, và do đó cho phép tỷ lệ dòng chảy quá cảnh cao và nhu cầu tối thiểu cho sự can thiệp của nhân viên kiểm tra.

Tính năng bảo mật mạnh mẽ và linh hoạt nhất

Lên đến 50 chương trình an ninh được xây dựng: Lên tới 30 tiêu chuẩn quốc tế; Tối đa 20 Mức Tùy chỉnh. Thiết lập Mức Bảo mật không thể dễ dàng và linh hoạt hơn trong PMD2 Plus / EZHD. Người dùng có thể lựa chọn trực tiếp từ các tiêu chuẩn quốc tế đã biết hoặc yêu cầu thực hiện Tiêu chuẩn được cá nhân hoá theo yêu cầu riêng của họ. Người dùng cũng có thể tạo ra chương trình làm việc của họ và lưu nó trong bộ nhớ trong được cung cấp cho mục đích này.

Hệ thống Chip Card giúp thay đổi các thông số nhanh, đơn giản và an toàn (tức là âm lượng và âm báo, đọc số, vv ..) và lựa chọn mức bảo mật. Một đặc điểm duy nhất của Máy dò kim loại CEIA là hệ thống thẻ chip, cho phép Người đứng đầu An ninh đặt Cấp độ an toàn nhanh chóng, đáng tin cậy và không cần phải lập trình cho thiết bị theo bất kỳ cách nào.

Bất kỳ tiêu chuẩn an ninh nào cũng có thể được tăng cường với xác suất xác suất báo động ngẫu nhiên.

Khả năng truyền thông

Khả năng truyền thông mở rộng bao gồm mạng dữ liệu cho giám sát báo động và trạng thái qua không dây TCP / IP. PMD2 Plus / EZHD có thể được trang bị với AP

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook