maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  sản phẩm Ceia của Ý  >> Cung cấp cổng từ CEIA SMD601 Plus

sản phẩm Ceia của Ý

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

SMD601 Plus

The most Sensitive Multi-Zone Metal Detector for Law Enforcement and Correctional Facilities

Most Sensitive WTMD, fully compliant with the NIJ-0601.02 and NIJ-0601.03 Standards

Very Accurate Pinpointing of individual and multiple metal targets

Integrated Correctional Profiling System (optional)

Exceptional Immunity to environmental interferences

Unmatched Reliability

The new SMD601 Plus extends the detection sensitivity of the SMD601 to metal threats previously considered undetectable due to their minimal dimensions and metal composition similar to the ones specified in the new NIJ-0601.03 Standard.

SMD601 Plus detects even the smallest metal items anywhere on or in the body

The SMD601 Plus is a very high sensitive Walk-Through Metal Detector.

An absolute must when the detection of extremely small metal masses is required on the body or even if hidden in body cavities.

A full-height light bar displays the location of the detected metal masses in transit. This results in rapid identification of threats and a reduction or elimination of the need for manual searches.

Very accurate pinpointing of individual and multiple metal targets

Quick, accurate analysis of all parts of the body of people in transit, from the shoe level to the crossbar

Built-in programs to screen visitors and staff for weapons and contraband

Advanced Alarm Indication

Entrance and Exit Multi-Zone Display Bars each programmable as entry pacing and/or localization lights

Flexible Acoustic Alarm Signaling System:

10 Continuous and Pulsed Tones

34 Special Sounds

10 Acoustic Intensity Levels programmable from 0 up to 90 dBA at 1 m

High Precision Transit Counter:

In-Bound Transits

Out-Bound Transits

Alarm Rate

An accurate and comprehensive alarm system allows the best use of Metal Detector. Optical indicators are fully programmable, both gate sides can indicate either separately or simultaneously vertical transit zones of detected threats and also be configured as traffic lights to regulate the access of the people being screened.

Comprehensive Security Features

Over 40 built-in Security Programs

Up to 22 pre-programmed Security Programs

Up to 20 user programmable Security Programs

Chip Card system for fast, simple and secure parameter changes (i.e. alarm volume and tone, counter reading, etc...) and Security Level Selection. A feature of CEIA’s Metal Detectors is a chip-card system that allows the Head of Security to set the Security Level quickly, reliably and discreetly, without any programming operation on the detector itself.


Cung cấp cổng từ CEIA SMD601 Plus

Bộ dò kim loại nhạy cảm đa vùng nhạy nhất cho thực thi pháp luật và các thiết bị điều chỉnh

Hầu hết WTMD nhạy cảm, hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn NIJ-0601.02 và NIJ-0601.03

Rất chính xác Xác định các mục tiêu kim loại riêng lẻ và nhiều mục tiêu

Hệ thống tích hợp Correctional Profiling (tùy chọn)

Miễn trừ khỏi các nhiễu môi trường

Độ tin cậy chưa từng sánh

SMD601 Plus mới mở rộng độ nhạy cảm phát hiện của SMD601 tới các mối đe dọa kim loại trước đây được coi là không thể phát hiện được do kích thước tối thiểu và thành phần kim loại của chúng tương tự như các thiết bị được nêu trong tiêu chuẩn NIJ-0601.03 mới.

SMD601 Plus phát hiện ngay cả những đồ kim loại nhỏ nhất ở bất cứ đâu trên cơ thể

SMD601 Plus là một máy dò kim loại Walk-Through rất nhạy cảm.

Một điều tuyệt đối khi phát hiện khối lượng cực nhỏ trên cơ thể hoặc ngay cả khi bị giấu trong các lỗ sâu cơ thể.

Thanh ánh sáng đầy đủ chiều cao hiển thị vị trí của khối kim loại đã phát hiện khi chuyển. Điều này dẫn đến việc xác định nhanh các mối đe dọa và giảm hoặc loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công.

Rất chính xác xác định chính xác các mục tiêu kim loại và cá nhân

Nhanh, chính xác phân tích tất cả các bộ phận của cơ thể người đang vận chuyển, từ mức giày đến thanh ngang

Các chương trình được xây dựng sẵn để giám sát du khách và nhân viên vũ khí và hàng lậu

Chỉ báo cảnh báo nâng cao

Lối vào và thoát khỏi các thanh hiển thị đa vùng mà mỗi chương trình có thể lập trình như là đèn chiếu và / hoặc đèn địa phương

Hệ thống báo hiệu âm thanh báo động linh hoạt:

10 Âm liên tục và Pulsed

34 âm thanh đặc biệt

10 Mức độ Cường độ Acoustic có thể lập trình từ 0 đến 90 dBA tại 1 m

Bộ phận Vận chuyển Chính xác Cao:

Chuyển tuyến nội bộ

Chuyển tuyến ngoài

Tốc độ báo

Một hệ thống báo động chính xác và toàn diện cho phép sử dụng tốt nhất của Máy dò kim loại. Các chỉ thị quang học có thể lập trình được đầy đủ, cả hai bên cổng đều có thể chỉ ra các khu vực chuyển tiếp độc lập hoặc đồng thời dọc các mối đe dọa đã được phát hiện và cũng được cấu hình như các đèn giao thông để điều chỉnh truy cập của những người được kiểm tra.

Tính năng bảo mật toàn diện

Hơn 40 Chương trình An ninh được cài đặt sẵn

Tối đa 22 chương trình bảo vệ lập trình trước

Tối đa 20 Chương trình An ninh có thể Lập trình của Người dùng

Hệ thống Chip Card giúp thay đổi các tham số nhanh, đơn giản và an toàn (tức là âm lượng và âm báo, đọc số, vv ..) và Lựa chọn Cấp độ An ninh. Một tính năng của Máy dò kim loại của CEIA là một hệ thống thẻ-chip cho phép Bộ phận An ninh đặt Cấp An Ninh một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và kín đáo mà không cần bất kỳ hoạt động lập trình nào trên máy dò.

Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook