maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Máy dò chất nổ ma túy  >> Máy dò chất nổ ma túy hãng L3 B220™ Desktop Trace Detector

Máy dò chất nổ ma túy

Mô tả ngắn:Desktop real-time explosives and drugs trace detection

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

 
 • EU approved and TSA & CAAC certified explosives and drugs trace detection system
 • Low total cost of ownership
 • Capable of rapidly detecting and identifying both explosives and drugs
 • Minimal maintenance requirements
 • inCal™ automated calibration
 • Photonic (non-radioactive ionization)
 • Easy-to-use touch screen user interface
 • Low maintenance design delivers low total cost of ownership
 • Full range of detectable substances with user-expandable threat library

The B220 desktop trace detector performs real-time detection with rapid clear-down. When detection occurs, the B220 provides audio and visual alarm indications, including substance identification, on the integrated high-resolution color touchscreen.  Authorized users can also access spectrogram display and analysis, administrative, and diagnostic tools through the easy-to-use interface.

inCal, the patented automatic calibration system, prevents errors that could result from an uncalibrated instrument. The B220 monitors its environment and senses changes that would affect its analysis. No user intervention or calibration consumables required.

Operation and maintenance expenses are extremely low with the B220.  Routine maintenance consists of care and cleaning using

Common supplies and desiccant replacement as required.  No radioactive materials issued in the B220, so there are no associated certification, licensing, inspection, testing, transportation, or decommissioning costs. 

EU đã được phê duyệt và TSA & CAAC chứng nhận thuốc nổ và hệ thống phát hiện dấu vết thuốc Tổng chi phí sở hữu thấp Có khả năng phát hiện và xác định nhanh chóng chất nổ và ma túy Yêu cầu bảo trì tối thiểu cân bằng tự động inCal ™ Photonic (không ion hóa phóng xạ) Giao diện người dùng màn hình cảm ứng dễ sử dụng Thiết kế bảo trì thấp mang lại tổng chi phí sở hữu thấp Toàn bộ các chất phát hiện được với thư viện mối đe dọa do người dùng mở rộng Máy dò dấu vết cho máy tính để bàn B220 thực hiện dò tìm thời gian thực với sự rõ ràng nhanh. Khi phát hiện xảy ra, B220 cung cấp các chỉ báo cảnh báo âm thanh và hình ảnh, bao gồm nhận dạng chất, trên màn hình cảm ứng màu có độ phân giải cao được tích hợp. Người dùng được ủy quyền cũng có thể truy cập vào các chương trình hiển thị và phân tích phổ, các công cụ hành chính và chẩn đoán bằng giao diện dễ sử dụng. inCal, hệ thống cân chỉnh tự động được cấp bằng sáng chế, ngăn ngừa các lỗi có thể xảy ra từ dụng cụ không được định cỡ. B220 theo dõi môi trường và các thay đổi về cảm giác sẽ ảnh hưởng đến phân tích của nó. Không yêu cầu sự can thiệp của người sử dụng hoặc hàng tiêu dùng. Chi phí vận hành và bảo trì cực kỳ thấp với B220. Bảo dưỡng định kỳ bao gồm chăm sóc và vệ sinh bằng cách sử dụng Cung cấp và thay thế chất hút ẩm theo yêu cầu. Không có chất phóng xạ nào được cấp trong B220, vì vậy không có chứng nhận, cấp phép, kiểm tra, kiểm tra, vận chuyển, hoặc chi phí ngừng hoạt động.
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook