maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Máy dò chất nổ ma túy  >> Máy dò chất nổ ma túy hãng L3 H150™ Handheld Trace Detector

Máy dò chất nổ ma túy

Mô tả ngắn: Phát hiện dấu vết thuốc nổ thời gian thực cầm tay

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

 
  • Low total costs of ownership
  • Full range of detectable substances
  • Rapid clear-down and minimal maintenance requirements
  • Patented non-contact vortex collector sample acquisition
  • Photonic (non-radioactive ionization)
  • Full range of detectable substances
  • User-expandable threat library
  • Minimal maintenance requirements

The H150 Handheld Trace Detector incorporates inCal™, a patented, fully automatic internal calibration system, that monitors the environment, senses changes that would affect its accuracy, and re-calibrates accordingly. No user intervention, no calibration consumables, no system down-time.

For detection, the sample is collected by the heated vortex, ionized photonically, and analyzed via Ion Mobility Spectrometry (IMS). The presence of a threat is indicated by both visible and audible alarms, and the substance is identified and displayed on the integrated LCD screen. Optionally, and at any time, a monitor and keyboard may be connected for convenient access to spectrogram display and analysis tools, administrative tools, and diagnostics.

When detecting a threat substance, the H150 rapidly alarms. This real-time detection limits equipment contamination and allows for rapid clear-down.

Tổng chi phí sở hữu thấp Đầy đủ các chất phát hiện Nhu cầu bảo trì nhanh và rõ ràng Thu mẫu mẫu nước xoáy không tiếp xúc được cấp bằng sáng chế Photonic (không ion hóa phóng xạ) Đầy đủ các chất phát hiện Thư viện mối đe dọa do người dùng mở rộng Yêu cầu bảo trì tối thiểu Thiết bị dò tìm cầm tay H150 kết hợp với hệ thống cân bằng bên trong Cal, một hệ thống cân chỉnh nội bộ tự động được cấp bằng sáng chế, giám sát môi trường, cảm nhận những thay đổi có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của nó và hiệu chỉnh lại. Không có sự can thiệp của người sử dụng, không tiêu hao tiêu chuẩn, không có hệ thống thời gian.  Để phát hiện, mẫu được thu thập bằng xoáy nước nóng, ion hóa bằng photon và phân tích thông qua Ion Mobility Spectrometry (IMS). Sự hiện diện của một mối đe dọa được chỉ ra bởi cả hai báo động có thể nhìn thấy và nghe được, và chất được xác định và hiển thị trên màn hình LCD tích hợp. Tùy chọn, và bất cứ lúc nào, màn hình và bàn phím có thể được kết nối để thuận tiện cho việc truy cập vào các công cụ hiển thị và phân tích quang phổ, các công cụ hành chính và chẩn đoán.  Khi phát hiện ra một chất có hại, H150 nhanh chóng báo động. Việc phát hiện thời gian thực này giới hạn ô nhiễm thiết bị và cho phép làm sạch nhanh chóng.
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook