maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Máy dò chất nổ ma túy  >> Máy phát hiện thuốc nổ và ma túy hãng L3 B220 HT™ Desktop Trace Detector

Máy dò chất nổ ma túy

Mô tả ngắn:High throughput desktop real-time explosives and drug trace detection

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: maysoianninh@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết:

 
  • Simultaneously detects explosives and drugs in seconds
  • Dynamic Cleaning™ optimizes unit for sampling on hands
  • ConnectETD™ networking solution
  • Lowest false alarm rate in the industry
  • First-ever certified wand for passenger screening

The B220 HT Trace Detector combines the latest in Ion Mobility Spectrometry (IMS) analysis technology with unmatched ease-of-use and an industry-leading low false alarm rate (FAR). The B220 HT provides simultaneous detection of explosives and drugs, delivering results in seconds. The B220 HT comes equipped with our ConnectETD Networking Solution, which instantly gives a real-time status of up to 200 connected B220 systems. It is a robust solution that features remote troubleshooting and diagnostics. ConnectETD connects into the existing system's architecture, enabling customers to monitor alarms and system health. It also generates reports and charts performance statistics.

The B220 HT features our patented Dynamic Cleaning, which optimizes the unit for sampling on hands and makes it ideal for high traffic environments. Dynamic Cleaning ensures optimal system performance and is resistant to contamination.

The B220 HT comes with the first-ever wand designed for passenger screening, which further reduces system contamination and has been certified by ECAC. Our inCal™ automatic internal calibration system uses no consumables and does not require operator intervention, allowing the screener to focus on security. Costs and inconveniences associated with false alarm rates are dramatically reduced with the B220 HT due to the system's FAR being more than 80% lower than required by certification bodies. No radioactive material is used in any of L3's trace detection products, so there are no associated certification, licensing, inspection, testing, transportation, or decommissioning costs.
 

Đồng thời phát hiện chất nổ và thuốc trong vài giây Dynamic Cleaning ™ tối ưu hóa đơn vị để lấy mẫu trên tay Giải pháp mạng ConnectETD ™ Tỷ lệ báo động sai lệch thấp nhất trong ngành Đũa phép được chứng nhận lần đầu tiên dành cho hành khách Thiết bị dò B220 HT kết hợp công nghệ phân tích Ion Mobility Spectrometry (IMS) mới nhất với tính dễ sử dụng và tỷ lệ báo động giả thấp (FAR). HT B220 cung cấp sự phát hiện đồng thời chất nổ và thuốc, đem lại kết quả trong vài giây. B220 HT được trang bị giải pháp mạng ConnectETD của chúng tôi, cung cấp ngay lập tức một trạng thái thời gian lên đến 200 hệ thống B220 được kết nối. Đó là một giải pháp mạnh mẽ có tính năng xử lý sự cố và chẩn đoán từ xa. ConnectETD kết nối vào kiến ​​trúc của hệ thống hiện tại, cho phép khách hàng theo dõi báo động và sức khỏe của hệ thống. Nó cũng tạo ra các thống kê báo cáo và biểu đồ.  B220 HT được trang bị tính năng Dynamic Cleaning đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi, giúp tối ưu hóa đơn vị để lấy mẫu trên tay và làm cho nó lý tưởng cho các môi trường giao thông cao. Dynamic Cleaning đảm bảo hiệu năng hệ thống tối ưu và có khả năng chống ô nhiễm.  B220 HT đi kèm với cây đũa lần đầu tiên được thiết kế để sàng lọc hành khách, làm giảm sự ô nhiễm của hệ thống và đã được chứng nhận bởi ECAC. Hệ thống cân bằng nội bộ tự động inCal ™ của chúng tôi không sử dụng vật liệu tiêu hao và không cần sự can thiệp của người vận hành, cho phép screener tập trung vào bảo mật. Chi phí và sự bất tiện liên quan đến tỷ lệ báo động giả đã giảm đáng kể với B220 HT do hệ số FAR của hệ thống thấp hơn 80% so với yêu cầu của các tổ chức chứng nhận. Không có chất phóng xạ nào được sử dụng trong bất kỳ sản phẩm phát hiện vết nào của L3, vì vậy không có chứng nhận, cấp phép, kiểm tra, kiểm tra, vận chuyển hoặc chi phí ngừng hoạt động.
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook