maysoianninh@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):X-RayCenter

 • Máy soi hàng hóa cỡ lớn cho sân bay với tiêu chuẩn TSA, ECAC 180-180DV(200kV)

  Lượt xem: 105

  Máy soi hàng hóa cỡ lớn cho sân bay với tiêu chuẩn TSA, ECAC 180-180DV(200kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi hành lý hàng hóa cho sân bay với tiêu chuẩn TSA, ECAC 100-100DV

  Lượt xem: 114

  Máy soi hành lý hàng hóa cho sân bay với tiêu chuẩn TSA, ECAC 100-100DV"

  Máy soi hành lý hàng hóa cho sân bay với tiêu chuẩn TSA, ECAC Model 100-100DV

  Chi tiết
 • Máy soi XRC 100-100 LC dành cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù và kho chuyển phát nhanh, v.v.

  Lượt xem: 152

  Máy soi XRC 100-100 LC dành cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù và kho chuyển phát nhanh, v.v. "

  Máy soi XRC 100-100 LC dành cho trạm kiểm soát giao thông đông đúc, giao thông thành phố (tàu điện ngầm, phà, ga xe ...

  Chi tiết
 • Máy soi XRC 100-100 dành cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù và kho chuyển phát nhanh, v.v.

  Lượt xem: 146

  Máy soi XRC 100-100 dành cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù và kho chuyển phát nhanh, v.v."

  Máy soi XRC 100-100 dành cho trạm kiểm soát giao thông đông đúc, giao thông thành phố (tàu điện ngầm, phà, ga xe lửa), ...

  Chi tiết
 • Máy soi an ninh XRC 90-75 dành cho trạm kiểm soát giao thông ,hải quan, nhà tù, chuyển phát nhanh, v.v.

  Lượt xem: 148

  Máy soi an ninh XRC 90-75 dành cho trạm kiểm soát giao thông ,hải quan, nhà tù, chuyển phát nhanh, v.v. "

  Máy soi an ninh XRC 90-75 dành cho trạm kiểm soát giao thông đông đúc như giao thông trong thành phố (tàu điện ngầm, ...

  Chi tiết
 • Máy soi XRC 85-85HC cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù, chuyển phát nhanh, hậu cần quốc tế, điểm chấp nhận hàng hóa, v.v.

  Lượt xem: 144

  Máy soi XRC 85-85HC cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù, chuyển phát nhanh, hậu cần quốc tế, điểm chấp nhận hàng hóa, v.v."

  Chi tiết
 • Máy soi XRC 75-55 dành cho Tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn

  Lượt xem: 144

  Máy soi XRC 75-55 dành cho Tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn"

  Chi tiết
 • Máy soi XRC 65-85 cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù, chuyển phát nhanh, hậu cần quốc tế, điểm chấp nhận hàng hóa, v.v.

  Lượt xem: 123

  Máy soi XRC 65-85 cho trạm kiểm soát giao thông, hải quan, nhà tù, chuyển phát nhanh, hậu cần quốc tế, điểm chấp nhận hàng hóa, v.v."

  Máy soi XRC 65-85 cho các trạm kiểm soát giao thông đông đúc như giao thông trong thành phố (tàu điện ngầm, phà, ga ...

  Chi tiết
 • Máy soi XRC 65-45 dành cho sân bay, cửa khẩu hải quan, sở công an, cơ quan, bộ ngành, nhà tù, cơ quan, tòa án

  Lượt xem: 58

  Máy soi XRC 65-45 dành cho sân bay, cửa khẩu hải quan, sở công an, cơ quan, bộ ngành, nhà tù, cơ quan, tòa án"

  Chi tiết
 • Máy soi XRC 50-30 (170kV) cho tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn

  Lượt xem: 60

  Máy soi XRC 50-30 (170kV) cho tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn"

  Chi tiết
 • XRC 50-30 (100kV) Máy soi an ninh cho tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn

  Lượt xem: 33

  XRC 50-30 (100kV) Máy soi an ninh cho tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn"

  Máy soi an ninh cho tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn model XRC 50-30 ...

  Chi tiết
 • XRC 60-40P Máy soi an ninh cho Tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn

  Lượt xem: 57

  XRC 60-40P Máy soi an ninh cho Tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn"

  Máy soi an ninh cho Tòa án, sở cảnh sát, văn phòng, trung tâm mua sắm, nhà tù và khách sạn model XRC 60-40P

  Chi tiết
 • Máy soi hàng hóa hàng không khổ lớn 260-260DV 320kv-450kV

  Lượt xem: 158

  Máy soi hàng hóa hàng không khổ lớn 260-260DV 320kv-450kV"

  Chi tiết
 • Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 180-180DV (320kV)

  Lượt xem: 191

  Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 180-180DV (320kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 180-180DV (200kV)

  Lượt xem: 175

  Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 180-180DV (200kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 180-180 (200kV)

  Lượt xem: 169

  Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 180-180 (200kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 150-165 DV (320kV)

  Lượt xem: 191

  Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 150-165 DV (320kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 150-165DV (200kV)

  Lượt xem: 141

  Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 150-165DV (200kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 150-165 (200kV)

  Lượt xem: 184

  Máy soi kệ kê hàng (Pallet) và hàng hóa XRC 150-165 (200kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100HCDV

  Lượt xem: 159

  Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100HCDV"

  Chi tiết
 • Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100DV

  Lượt xem: 128

  Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100DV"

  Chi tiết
 • Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100LC

  Lượt xem: 118

  Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100LC"

  Chi tiết
 • Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100

  Lượt xem: 103

  Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 100-100"

  Chi tiết
 • Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 90-75

  Lượt xem: 98

  Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 90-75"

  Chi tiết
 • Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 85-85HC

  Lượt xem: 110

  Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 85-85HC"

  Chi tiết
 • Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 85-85

  Lượt xem: 102

  Máy soi Bưu Kiện Lớn và Vận Chuyển Hàng Hóa XRC 85-85"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ vừa và hành lý xách tay XRC 65-85

  Lượt xem: 99

  Máy soi bưu kiện cỡ vừa và hành lý xách tay XRC 65-85"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 75-55DV

  Lượt xem: 97

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 75-55DV"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 75-55

  Lượt xem: 90

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 75-55"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 65-45

  Lượt xem: 123

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 65-45"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 60-40DV

  Lượt xem: 110

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 60-40DV"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 60-40

  Lượt xem: 115

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 60-40"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 60-40P

  Lượt xem: 88

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 60-40P"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30 (170kV)

  Lượt xem: 102

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30 (170kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30 (100kV)

  Lượt xem: 105

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30 (100kV)"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30SE

  Lượt xem: 125

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30SE"

  Chi tiết
 • Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30P

  Lượt xem: 99

  Máy soi bưu kiện cỡ nhỏ và hành lý xách tay XRC 50-30P"

  Chi tiết
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook